Grønt-avtalen

På Nordnes finnes det mange mindre grønne flekker og arealer på kommunal grunn. Bergen kommune har i liten grad kapasitet til jevnlig vedlikehold av disse. I praksis blir disse arealene vedlikeholdt av naboer som trives med å arbeide litt i den offentlige hagen som slike areal representerer. Grønt-avtalen er en avtale som sikrer at faktiske utgifter til blomster, jord, plantenæring o.l. dekkes av Bergen kommune. Hvert år blir det overført 10 000 kroner som skal dekke slike utgifter i smitt og smau i velforeningens område.

Avtalen er basert på at de som bidrar selv står for innkjøp av blomter, jord o.a. Slike innkjøp må avklares før innkjøp gjøres. Private bed dekkes ikke av denne avtalen. Dersom du ønsker å bidra til å vedlikeholde disse områdene (se kartvedlegg i pdf fil nederst) kan du ta kontakt med ansvarlig for det enkelte område, alternativt direkte med styremedlem Anne Helene Søyseth: annehelenesoyseth@gmail.com

Følgende områder er pr. i dag omfattet av avtalen:

  • Galgebakken (Lene Pahr)
  • Strangehagen (Anne Helene Søyseth)
  • Nedre Strangehagen (Anne Helene Søyseth)
  • Vestre Holbergsallmennning / Munkebekksmauet (Torunn Nordli)
  • Lille Markeveien (Lasse Kaltenborn – men her har det ikke vært aktivitet på en stund)
  • Apotekerhagen (Torunn Myrva)
  • Verftsgaten (Anne Helene Søyseth)
  • Ross-smuget (nederst i Claus Frimannsgate) (Anne Kari Bjørge)
  • Bydelshushagen (Jane Mai Fjeldstad)

Grøntavtalen fra 1988 med kart (pdf)