Fibernett på Nordnes

I store deler av området var det frem til 2019 ikke mulig å få installert fibernett (internett/TV). Dette var særlig et problem i områder med gamle trehus og brostein. Etter flere års arbeid besluttet til slutt Bergen Fiber å bygge ut et nett. Dette har senere blitt utvidet og gjelder nå hele vestsiden av Nordneshalvøyen som dekkes av NVK. Kart fra utbyggingsperioden på bunnen av siden er fra 2019.

Nettverket var ferdig utbygd i 2020. Ettersom det nå er etablert skal de fleste kunne få installert fiber i egen bolig (hvis du har et lite oransje rør stikkende opp ved ytterveggen er det klargjort for intallasjon). Bergen Fiber har foreløpig monopol siden de eier nettverket som er montert. Dersom du lurer på hvor fiberkabelen er plassert i gaten hvor du bor, den mangler for ditt hus eller du er usikker så kan du søke via Bergen Fiber sin nettside. Da kan du forhåpentligvis også bestille fibernett dersom du ønsker det. Dersom huset ditt mangler mulighet for installasjon kan du kontakte Bergen fiber på Salg@bergenfiber.no for å få avklart om installasjon i ditt område er mulig.

Dersom du får negativt svar anbefaler vi å gå samme med flere naboer som interessert i det samme og be dem om å gjøre en helhetlig vurdering. Dersom du har spørsmål til velforeningen om fiberutbyggingen kan du kontakte oss på fiber@nvk-vel.no

Salgsområdet pr. januar 2019 er markert i grønt.