Utbygging av fibernett

I store deler av området har det frem til i dag ikke vært mulig å få installert fibernett (internett/TV). Dette gjelder særlig områder hvor det er trehus og brostein. NVK har i flere år arbeidet for å få ulike tilbydere av fiber. Dette har resultert i at Bergen Fiber i løpet av sommeren 2019 først besluttet utbygging i deler av området og deretter å bygge ut hele området mellom Klostergarasjen, Nøstegaten, Klosteret og Galgebakken. Se oppdatert kart i bunnen av siden.

Utbyggingen er avhengig av at beboerne bestiller fibernett. Bergen fiber har opprettet en egen nettside hvor man kan bestille fiber/tv (i den varianten man ønsker). Alternativt kan man registrere sin interesse i et skjema og be om å bli kontaktet for mer informasjon. Dette skjemaet kan også brukes av sameiere som ønsker et tilbud. Bor du i en bolig utenfor kartet (men på Nøstet/Nordnes) kan også du registrere din interesse via det samme kontaktskjemaet:

Lenke til nettside for bestilling / interesseskjema for fiber fra Bergen Fiber

Prosjektet har også egen kundekontakt som kan kontaktes direkte for bestilling:
Christian Sanders
Direkte: +47 93252189
E-post : christian.sanders@nimbusdirect.no

Her er hovedpunktene kort oppsummert:

 • Alle som ønsker det kan få installert fibernett uten installasjonskostnader. *(se forbehold nedenfor) Dette gjelder boliger i kartet for prosjektet (se nederst). Boliger utenfor området kan også melde sin interesse
 • Den enkelte kan selv velge om man vil ha kun fiber, eller pakkeløsning med både fiber og tv. Tv pakken kan man sette sammen selv.
 • 12.mnd avtaletid. Dersom man velger pakkeløsning får man de tre første månedene gratis.
 • Prisene er Bergen fibers ordinære priser. Det er flere løsninger, men de tilbyr eksempelvis 100/100 Mbps fiber til 639,- pr mnd. De tilbyr også pakkeløsninger, eksempelvis både TV og 500/500 Mbps fiber til 1059,- pr. mnd. Oversikt over kostnad for ulike alternativer ligger her: https://www.bergenfiber.no/privat/priser/
 • Bergen Fiber utfører fiberfremføring, installasjon og oppkobling av kundeutstyr
 • Etter planen vil utbyggingen starte høsten 2019. Utbyggingshastighet og oppstart vil være avhengig av interesse. Leveringstid er forventet å være 9 måneder. **(se forbehold nedenfor)
 • I området er det er noen boliger med flere seksjoner/andeler som er organisert som sameie, borettslag og aksjeselskap i området. Disse kan inngå en kollektiv avtale.

* Bergen fiber tar forbehold om ekstraordinære fremføringskostnader og nødvendige godkjenninger for fiberfremføring før fiber kan realiseres frem til boligen din
** Bergen fiber tar forbehold ved lite salg og forhold utenfor deres kontroll, f.eks. gravetillatelse, værforhold, godkjenning for fiberfremføring i bakgård med mer.

De som vil bestille fiber må altså selv melde sin interesse. Av personvernhensyn deler ikke velforeningen kontaktinformasjonen du har gitt til oss med andre.  

Dette er et relativt stort prosjekt som innebærer en god del graving. Enkelte steder er det også aktuelt å føre fiber gjennom bakgårder o.l. Det må monteres koblingsbokser en del steder. Utbyggingen krever derfor god dialog mellom utbygger og beboere. 24.september ble det holdt et informasjonsmøte om utbyggingen i samarbeid med Bergen fiber.Detaljplanleggingen for hvor og hvordan kabelen skal plasseres pågår nå. Enkelte beboere kan også bli kontaktet dersom Bergen fiber trenger informasjon om hvordan kabelen best kan plasseres. Dersom du lurer på hvor fiberkabelen plasser i gaten hvor du bor, eller lurer på hvor det er planlagt å ta den inn i huset ditt kan du kontakte Bergen fiber på Salg@bergenfiber.no eller telefon 55127200. Du kan da få tilsendt kartutsnitt for din bolig.

Dersom du har spørsmål til velforeningen om fiberutbyggingen kan du kontakte oss på fiber@nvk-vel.no

Salgsområdet pr. 27.august er markert i grønt.

HVORFOR BØR DU VELGE FIBER?

 • Gir svært rask og stabilt internett som fint kan håndtere økende datamengder. Dette sikres ved at en ny fysisk (men tynn) kabel trekkes inn i din bolig. Trådløst WIFI er inkludert.
 • Mulighet for TV signal over samme linje.
 • Dette er fremtidens standard, installasjon vil øke verdien på boligen.
 • Kobbernettet/det gamle telefonnettet vil på sikt bli faset ut. Telenor har i dag plikt til å vedlikeholde kobbernettet, men har nå sluttet å rette feil på disse linjene. Fiberlinjen sikrer at man ikke blir tvunget over på mobilnett.

FORDELER MED LØSNINGEN SOM TILBYS NÅ

 • Du får installert et raskt og driftssikkert fibernett nå snart!
 • Ingen installasjonskostnader
 • Bindingstid på 12 måneder.

ULEMPER MED LØSNINGEN SOM TILBYS NÅ

 • Avhengig av hvilken løsning du har i dag kan noen få en prisøkning. De fleste betaler i dag rundt 300-600,- pr mnd for vanlig bredbånd. Dersom man har TV ligger prisen for dette på rundt 300–500 pr. mnd. I løsningen som bygges ut starter kostnaden for kun fiber fra 639,- pr mnd. og pakkeløsning for fiber og tv fra 1059,- pr mnd.