Utbygging av fibernett

I store deler av området er det i dag ikke mulig å få installert fibernett (internett/TV). Dette gjelder særlig områder hvor det er trehus og brostein. NVK har i flere år arbeidet for å få ulike tilbydere av fiber til å gjøre en utbygging uten å lykkes. Våren 2019 har vi etablert kontakt med GET.

GET vurderer nå (mai 2019) kostnader for bygge ut fiber til alle husstander i området mellom nordsiden av Vestre Holbergsallmenning, Nøstegaten, Strangehagen/Galgebakken. Det er også aktuelt å utvide området ved stor interesse (se kart nederst), alternativt at utbyggingen skjer i flere trinn.

En tilsvarende utbygging er nærmere realisering på Sydnes. Der tilbyr GET 50 Mbps fiberlinje og TV pakke for ca 500,- pr. måned (inkl. installasjon og alt som trengs i huset). Dette er en særdeles prisgunstig løsning som skyldes at mange i samme nabolag installerer samtidig, samt bindingstid på 60 mnd. Den enkelte vil kunne velge kun TV (flere kanaler) eller kun internett (raskere linje) til samme pris. Man kan også velge egne TV-kanaler, etc.

Vi understreker at vi enda ikke vet hva prisen vil bli i vårt område. På grunn av områdets karakter kan det bli en del dyrere enn på Sydnes. Kostnadene pr. husstand er også avhengig av hvor mange som ønsker dette installert. NVK lager derfor en liste over interesserte. Det er uforpliktende å sette seg opp på denne. Listen vil imidlertid bli brukt for å lage et mer konkret tilbud. Vi håper at dette kan skje på seinsommeren 2019 og at utbygging kan starte høsten 2019.

Vil du stå på interesselisten?

Send en e-post til velforeningen via fiber@nvk-vel.no
Oppgi adresse og fullt navn. Dersom det er flere husstander på adressen er det fint om du oppgir leilighetsnummer eller etasje.

Du kan sende oss melding selv om du bor utenfor det definerte området. Hvor det bygges ut avhenger av interesse, andel beboere som ønsker fiber og hvor dyr en utbygging blir. Dersom du tenker at dette er helt uaktuelt for din husstand så setter vi stor pris på en tilbakemelding på det. Det hjelper oss med å få oversikt over hvor mange som ønsker dette installert.

Området som GET gjør en konkret vurdering av pr. mai 2019 er markert i blått.

HVORFOR BØR DU VELGE FIBER?

  • Gir svært rask og stabilt internett som fint kan håndtere økende datamengder. Dette sikres ved at en ny fysisk (men tynn) kabel trekkes inn i din bolig. Trådløst WIFI er inkludert.
  • Mulighet for TV signal over samme linje.
  • Dette er fremtidens standard, installasjon vil øke verdien på boligen.
  • Kobbernettet/det gamle telefonnettet vil på sikt bli faset ut. Telenor har i dag plikt til å vedlikeholde kobbernettet, men har nå sluttet å rette feil på disse linjene. Fiberlinjen sikrer at man ikke blir tvunget over på mobilnett.

FORDELER MED LØSNINGEN VI ARBEIDER FOR Å REALISERE

  • Du får installert fibernett nå snart! Alternative leverandører har så langt ikke vært villig til å tilby dette i store deler av området.
  • Vi antar at prisen vil bli meget konkurransedyktig fordi vi er mange som installerer samtidig og fordi vi inngår en avtale med lang bindingstid.
  • De fleste betaler i dag rundt 300-600,- pr mnd for vanlig bredbånd. Dersom man har TV ligger prisen for dette på rundt 300–500 pr. mnd. Lignende fiberpakker ligger på rundt 1000,- pr. mnd.  Løsningen vi arbeider for å realisere kan altså bli svært konkurransedyktig på pris uansett om man bare vil ha fiber eller både fiber og TV.

ULEMPER MED LØSNINGEN VI ARBEIDER FOR Å REALISERE

  • Lang bindingstid (60 mnd). Ved salg av bolig i bindingsperioden kan avtalen følge boligen.
  • For å kunne realisere prosjektet er vi avhengig av at en høy andel av husstandene i området ønsker å være med.