Vårdugnad 2023

NVK oppfordrer alle til å ta en runde og bidra til at smau og offentlige grønne flekker blir holdt vedlike og klargjort til sommeren. Vi har ikke satt en fast dato. Vi har imidlertid en hentedato for hageavfall. Dette blir mandag 15.mai. Dugnad bør være gjennomført før 15.mai slik at avfall kan hentes av Bergen kommune. Hentepunkter er i Nøstegaten ved trær over gaten fra Bjørgeboden, på rosebedet nær enden av Nedre Strangehagen, Skottegaten ved Knøsesmauet, samt vis-à-vis Klosterhagen hotell på Klosteret.

Vi minner om Grønt-avtalen og mulighet for refusjon av utgifter til dugnaden, inklusiv behov for søppelsekker o.l. Mer informasjon om Grønt-avtalen

Vi håper at det blir mulighet for å benytte fellesgrill i løpet av sommeren. Mange bryllup, barnedåper o.l. de kommende helgene gjør at vi heller ikke har satt opp noen fast dato for fellesgrilling. Vi legger ut mer info dersom det blir tatt et felles initiativ. Minner også om at alle kan bruke fellesgrillen. Mer informasjon om Fellesgrill

Ny høring for planforslag for Dikkedokken syd – nabolagsmøte 9.november kl 17.30 & høringsfrist 21.november

Planprosessen for Dikkedokken syd (også omtalt som Berstadtomten og Nøstegaten) går sakte fremover. Prosessen startet i 2014 og planen var på høring i 2018 – se historisk oversikt her).

Det er nå lagt ut et revidert planforslag med høringsfrist 21.november. De reviderte dokumentene er tilgjengelig her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/nostegaten-begrenset-horing

Utbygger har invitert til et eget nabolagsmøte for å informere om prosessen. Møtet blir holdt tirsdag 9.november kl 17.30 i resepsjonen til tidligere TV2 – Nøstegaten 72. Det er opprettet et eget facebookarrangement for dette: https://www.facebook.com/events/4582726048455925

NVK oppfordrer alle berørte naboer til å sette seg inn i det reviderte planforslaget. De mest vesentlige justeringene er oppsummert av utbygger i notatet «Beskrivelse av endringer i planforslag etter offentlig ettersyn i 2018»

NVK leverte i 2018 en omfattende merknad til hvilke krav vi mener bør stilles til planen. Styret har enda ikke diskutert justeringene som nå er gjort, men vil også denne gang komme med en merknad til saken. En viktig utvikling er at Bergen kommune nå har vedtatt at det skal etableres et Kulturkvartal på USF, og har kjøpt tomten på nordsiden av Dikkedokken for å sikre at dette blir realisert de neste årene: BT oppslag om tomtekjøpet

Årsmøte 4.mai 2021, klokken 19:30 (nå med referat)

Årsmøtet avholdes digitalt 4.mai 2021, kl. 19:30-21:00. Årsmøtet er det første siden 2019. Styret avventet våren og høsten 2020 utviklingen av Covid-19 i håp om at det igjen skulle gå greit å samle 50 personer på Nordnes bydelshus. Som annonsert på facebook ble det avholdt et digitalt årsmøte.

Det var rundt 20 deltagere. Årsmøtet behandlet sakene i tråd med sakslisten (se sakspapirer nederst). Årsmøtet godkjente sakene som var til behandling, men kom også med følgende innspill:

 • Årsmøtet diskutert planprosessen for Strangehagen 13 og det alternative forslaget om å anlegge en offentlig hage. I diskusjonen kom det frem at det ser ut til at høring og offentlig ettersyn sannynsligvis vil skje i løpet av andre del av høsten 2021. NVK vil følge opp prosessen og sikre at nabolaget er godt informert.
 • Årsmøtet merket seg at foreningen har gått med underskudd de siste årene og oppfordret styret til å gi beboerne mulighet til å frivillig støtte foreningen med et passende støttebeløp. Det kan med fordel opprettes et Vipps nummer som gjør det enkelt å bidra. Foreningens kontonummer er 1503.59.63186
 • Årsmøtet ga utrykk for at det er viktig at tradisjonen med juletre på Klosterplassen videreføres, det er til glede for mange beboere.
 • I tillegg til Valgkomiteens forslag ble Ole Klemsdal valgt inn som styremedlem. Styret vil gjerne styrkes seg ytterligere. Interesserte bes om å ta kontakt med styret eller nyvalgt valgkomite.
 • Foreningen søker etter en person som kan være interessert i å ha ansvaret for å forvalte grønt-avtalen og stå for utbetaling av refusjon fra denne.

Dersom du har innspill eller ideer kan alltid styret kontaktes på styret@nvk-vel.no.

Vi minner om at velforeningen har egen fellesgrill og ønsker alle en god, trygg og solfylt vår og sommer.

Vårdugnad i Koronatid

For å ivareta alle smittevernhensyn legger vi ikke opp til noen større fellesdugnad. Men det er flott om du vil være med å holde ved like bed og planter i nærområdet.

Vi sørger for at planteavfallet blir hentet av Grøntavdelingen. Henting blir gjort ca. mandag 11 mai. Hentepunkter er i Nøstegaten ved trær over gaten fra Bjørgeboden, på plassen ved enden av Nedre Strangehagen, samt Skottegaten ved Knøsesmauet.

Vi minner om grønt-avtalen: http://nvk-vel.no/?page_id=176
Styret kan som alltid nås på styret@nvk-vel.no

Kontaktinformasjon for graving og montering av fiber

Utbyggingen av fibernett på Nøstet, Klosteret og Verftet er i gang. Dette er et stort prosjekt hvor flere firma samarbeider om gjennomføring. For å sikre at beboerne vet hvem de skal kontakte ved spørsmål/tilbakemeldinger legger vi ut kontaktinformasjon til de ulike aktørene:

 • Graveentrepenør er HD Maskin. Firmaet står for all graving i området, samt skilting o.l. Brosteinsarbeidet vil bli utført av deres underentrepenør, Gravdal AS. Kontaktperson for dette arbeidet: Morten Tveita Jensen, Mob: 92629971, e-post: morten@hdmaskin.no
 • Montering av fiber utføres av Mohto AS. De vil stå for bygging av fibernettet samt utføre de innvendige installasjonene. Motho vil systematisk jobbe seg gjennom området og vil ha god dialog med grunneiere og kunder. Kontaktperson:  Ståle Handal, Mob: 45406064, e-post: handal@motho.no
 • Prosjektleder Bergen Fiber: Bente Opheim Liseth, Mob: 92697262, e-post: bente.liseth@bergenfiber.no
 • Informasjon om fiberprosjektet finner du her: http://nvk-vel.no/?page_id=324

Nå blir det fibernett på Nøstet!

Velforeningen har arbeidet aktivt med saken våren 2019. Bergen fiber besluttet i slutten av august 2019 å tilby fiber i hele området. Les mer om hvordan du kan bestille fiber og få mer informasjon om prosjektet her.

Oppdatert juni 2020: Byggestart var i starten av februar 2020. Utbygging innebærer graving for plassere rør som føres frem til hver bolig. Fiberen blir så trukket (blåst) og de som har bestilt fiber får den installert. Berørte kunder blir varslet direkte før arbeidet starter i området hvor man bor. Per juni 2020 er store deler av området lengst mot nord ferdig utbygget. Graving/Montering pågår for fremdeles lengre syd (mot klostergarasjen/Nøstegaten). Dersom du lurer på hvor fiberkabelen er plassert i gaten hvor du bor, eller lurer på hvor det er planlagt å ta den inn i huset ditt kan du kontakte Bergen fiber på Salg@bergenfiber.no eller telefon 55127200. Du kan da få tilsendt kartutsnitt for din bolig.

Odd Skudal har gått bort

Odd Skudal, æresmedlem i NVK velforening, har gått ut av tiden vår. Men det finnes andre tider og andre steder enn på Strangeplanet og i Verftsgaten, og der er jeg sikker på at han lever i fred. Jeg har kjent Odd og Laila, hans fine frue, i 43 år og bedre naboer gikk det ikke an å få. Odd var dypt engasjert i nabolaget, både hva gjaldt personer og området i seg selv. Han kunne hakke hull i hodet på deg med alle sine meninger om ting som foregikk i strøket – og som ikke foregikk. Han var sikkert en pest og en plage i kommunen, for han ga aldri opp med å mase på dem om hva de måtte gjøre for å rydde opp i gater og streder. Og han fikk det til. De ryddet opp. Og selv ryddet han opp ustanselig. Han tilbød seg også sin hjelp til oss naboer. Selv turte jeg ikke å gå opp i koblete stiger når jeg malte huset, og da kom Odd og sa at det var ingen sak. For ham. Han kostet løv for meg i smauet når jeg var så stresset at jeg ikke rakk det, la granbar på bedene mine, for ikke å snakke om alle de fine samtalene vi har hatt på nedsiden av huset deres – der de satt i solen og nøt livets skakke gang.

I all kjærlighet

Anne Søyseth

Årsmøte 2019

Tirsdag 2.april klokken 19.30 avholder NVK årsmøte. Møtet holdes i Nordnes Bydelshus, 2.etasje, møterom 2 og 3.

Alle beboere i området er hjertelig velkommen!
Vi vil gjerne ha nye styremedlemmer. Valgkomiteen består av Truls Larsen og Cathrine Gravdal. Ta gjerne kontakt med Truls på trulslarsen@msn.com.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Godkjenning av årsmelding – Les meldingen
 4. Godkjenning av regnskap for NVK
 5. Godkjenning av regnskap for Grøntavtalen
 6. Orienteringssaker – åpen diskusjon og innspill fra naboer
 • Pågående planprosesser
 • Andre saker de fremmøtte ønsker å ta opp

7. Valg av styremedlemmer