Årsmøtet flyttes til høsten 2020

Normalt har Velforeningen årsmøte på våren. Vi har våren 2020 avventet utviklingen av Covid-19. Selv om det nå er blitt lettet litt på restriksjonene har styret valgt å utsette årsmøtet til høsten 2020. Vi tar sikte på å gjennomføre dette i august/september forbindelse med et møte om et aktuelt tema som kan være av interesse for beboerne i området. Dersom du har innspill kan styret kontaktes på styret@nvk-vel.no.

Vi minner om grønt-avtalen, at velforeningen har egen fellesgrill og ønsker alle en god, trygg og solfylt sommer.

Vårdugnad i Koronatid

For å ivareta alle smittevernhensyn legger vi ikke opp til noen større fellesdugnad. Men det er flott om du vil være med å holde ved like bed og planter i nærområdet.

Vi sørger for at planteavfallet blir hentet av Grøntavdelingen. Henting blir gjort ca. mandag 11 mai. Hentepunkter er i Nøstegaten ved trær over gaten fra Bjørgeboden, på plassen ved enden av Nedre Strangehagen, samt Skottegaten ved Knøsesmauet.

Vi minner om grønt-avtalen: http://nvk-vel.no/?page_id=176
Styret kan som alltid nås på styret@nvk-vel.no

Kontaktinformasjon for graving og montering av fiber

Utbyggingen av fibernett på Nøstet, Klosteret og Verftet er i gang. Dette er et stort prosjekt hvor flere firma samarbeider om gjennomføring. For å sikre at beboerne vet hvem de skal kontakte ved spørsmål/tilbakemeldinger legger vi ut kontaktinformasjon til de ulike aktørene:

 • Graveentrepenør er HD Maskin. Firmaet står for all graving i området, samt skilting o.l. Brosteinsarbeidet vil bli utført av deres underentrepenør, Gravdal AS. Kontaktperson for dette arbeidet: Morten Tveita Jensen, Mob: 92629971, e-post: morten@hdmaskin.no
 • Montering av fiber utføres av Mohto AS. De vil stå for bygging av fibernettet samt utføre de innvendige installasjonene. Motho vil systematisk jobbe seg gjennom området og vil ha god dialog med grunneiere og kunder. Kontaktperson:  Ståle Handal, Mob: 45406064, e-post: handal@motho.no
 • Prosjektleder Bergen Fiber: Bente Opheim Liseth, Mob: 92697262, e-post: bente.liseth@bergenfiber.no
 • Informasjon om fiberprosjektet finner du her: http://nvk-vel.no/?page_id=324

Nå blir det fibernett på Nøstet!

Velforeningen har arbeidet aktivt med saken våren 2019. Bergen fiber besluttet i slutten av august 2019 å tilby fiber i hele området. Les mer om hvordan du kan bestille fiber og få mer informasjon om prosjektet her.

Oppdatert juni 2020: Byggestart var i starten av februar 2020. Utbygging innebærer graving for plassere rør som føres frem til hver bolig. Fiberen blir så trukket (blåst) og de som har bestilt fiber får den installert. Berørte kunder blir varslet direkte før arbeidet starter i området hvor man bor. Per juni 2020 er store deler av området lengst mot nord ferdig utbygget. Graving/Montering pågår for fremdeles lengre syd (mot klostergarasjen/Nøstegaten). Dersom du lurer på hvor fiberkabelen er plassert i gaten hvor du bor, eller lurer på hvor det er planlagt å ta den inn i huset ditt kan du kontakte Bergen fiber på Salg@bergenfiber.no eller telefon 55127200. Du kan da få tilsendt kartutsnitt for din bolig.

Odd Skudal har gått bort

Odd Skudal, æresmedlem i NVK velforening, har gått ut av tiden vår. Men det finnes andre tider og andre steder enn på Strangeplanet og i Verftsgaten, og der er jeg sikker på at han lever i fred. Jeg har kjent Odd og Laila, hans fine frue, i 43 år og bedre naboer gikk det ikke an å få. Odd var dypt engasjert i nabolaget, både hva gjaldt personer og området i seg selv. Han kunne hakke hull i hodet på deg med alle sine meninger om ting som foregikk i strøket – og som ikke foregikk. Han var sikkert en pest og en plage i kommunen, for han ga aldri opp med å mase på dem om hva de måtte gjøre for å rydde opp i gater og streder. Og han fikk det til. De ryddet opp. Og selv ryddet han opp ustanselig. Han tilbød seg også sin hjelp til oss naboer. Selv turte jeg ikke å gå opp i koblete stiger når jeg malte huset, og da kom Odd og sa at det var ingen sak. For ham. Han kostet løv for meg i smauet når jeg var så stresset at jeg ikke rakk det, la granbar på bedene mine, for ikke å snakke om alle de fine samtalene vi har hatt på nedsiden av huset deres – der de satt i solen og nøt livets skakke gang.

I all kjærlighet

Anne Søyseth

Årsmøte 2019

Tirsdag 2.april klokken 19.30 avholder NVK årsmøte. Møtet holdes i Nordnes Bydelshus, 2.etasje, møterom 2 og 3.

Alle beboere i området er hjertelig velkommen!
Vi vil gjerne ha nye styremedlemmer. Valgkomiteen består av Truls Larsen og Cathrine Gravdal. Ta gjerne kontakt med Truls på trulslarsen@msn.com.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Godkjenning av årsmelding – Les meldingen
 4. Godkjenning av regnskap for NVK
 5. Godkjenning av regnskap for Grøntavtalen
 6. Orienteringssaker – åpen diskusjon og innspill fra naboer
 • Pågående planprosesser
 • Andre saker de fremmøtte ønsker å ta opp

7. Valg av styremedlemmer