Siste nytt fra planfronten (september 2019 – oppdatert november 2021)

Siden 2013 har det gått to prosesser for å revitalisere sjøfronten fra TV2-bygget til kulturhuset USF. Velforeningen gir deg oppdatert status på de to prosessene.

Dikkedokken nord (tomten fra Dikkedokken til USF: Bystyret har vedtatt at dette området skal utvikles til et kulturkvartal. I 2021 ble hele tomten kjøpt av Bergen kommune. Planen om å bygge boliger på denne tomten er derfor avvist av bystyret. Tomten er fremdeles ikke eid av Bergen kommune og det pågår så vidt vi vet en prosess slik at transformasjon til kulturkvartal kan skje. Flere detaljer om denne prosessen finner du her.

Dikkedokken syd (arealet fra og med TV2 bygget til og med Dikkedokken): Det ble fremmet et privat planforslag som hadde høringsfrist i januar 2018. Det kom en rekke merknader, og Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelse til planforslaget. Detaljer, forklaring på den videre prosessen og lenke til merknader finner du her.

Tiltakshaver arbeider imidlertid videre med å revidere forslaget sitt, slik at innsigelsen kan frafalles og saken gå videre til politiske behandling. Som del av denne prosessen legges det også frem foreløpig idéskisser som grunnlag for diskusjonen med Bergen kommune og Fylket. Disse skissene er altså ikke formelle forslag.

I oktober 2021 ble det lagt ut et nytt forslag på såkalt begrenset høring. «Begrenset» betyr at det er endringene som er gjort siden 2018 som er på høring. Høringsfristen er 21.november.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *