Månedlige arkiver: juni 2015

Planprogram for Berstadtomten / Dikkedokken syd

Bilde1Noen av beboerne i området får i disse dager et brev i postkassen om vedtatt planprogram for Berstadtomten / Dikkedokken syd. Brevet sendes til de som kom med merknad i høringsrunden. Det kan være litt forvirrende at det er to nesten parallelle planprosesser som pågår i området. Forskjellen på planprogram og planforslag er heller ikke helt opplagt. Så her er en kort forklaring og oppdatering for status for de to prosessene per juni 2015. Les videre