Månedlige arkiver: mai 2021

Årsmøte 4.mai 2021, klokken 19:30 (nå med referat)

Årsmøtet avholdes digitalt 4.mai 2021, kl. 19:30-21:00. Årsmøtet er det første siden 2019. Styret avventet våren og høsten 2020 utviklingen av Covid-19 i håp om at det igjen skulle gå greit å samle 50 personer på Nordnes bydelshus. Som annonsert på facebook ble det avholdt et digitalt årsmøte.

Det var rundt 20 deltagere. Årsmøtet behandlet sakene i tråd med sakslisten (se sakspapirer nederst). Årsmøtet godkjente sakene som var til behandling, men kom også med følgende innspill:

  • Årsmøtet diskutert planprosessen for Strangehagen 13 og det alternative forslaget om å anlegge en offentlig hage. I diskusjonen kom det frem at det ser ut til at høring og offentlig ettersyn sannynsligvis vil skje i løpet av andre del av høsten 2021. NVK vil følge opp prosessen og sikre at nabolaget er godt informert.
  • Årsmøtet merket seg at foreningen har gått med underskudd de siste årene og oppfordret styret til å gi beboerne mulighet til å frivillig støtte foreningen med et passende støttebeløp. Det kan med fordel opprettes et Vipps nummer som gjør det enkelt å bidra. Foreningens kontonummer er 1503.59.63186
  • Årsmøtet ga utrykk for at det er viktig at tradisjonen med juletre på Klosterplassen videreføres, det er til glede for mange beboere.
  • I tillegg til Valgkomiteens forslag ble Ole Klemsdal valgt inn som styremedlem. Styret vil gjerne styrkes seg ytterligere. Interesserte bes om å ta kontakt med styret eller nyvalgt valgkomite.
  • Foreningen søker etter en person som kan være interessert i å ha ansvaret for å forvalte grønt-avtalen og stå for utbetaling av refusjon fra denne.

Dersom du har innspill eller ideer kan alltid styret kontaktes på styret@nvk-vel.no.

Vi minner om at velforeningen har egen fellesgrill og ønsker alle en god, trygg og solfylt vår og sommer.