Månedlige arkiver: oktober 2016

Overgang til bossnett for alle husstander på Nøstet

Våren 2016 gikk de fleste beboerne på vestsiden av Nordnes over til å bruke bossnettet. Unntaket var omtrent 150 hus. De fleste av disse ligger mellom Skottegaten/Nedre Strangehagen og Nøstegaten, planen er at disse skal bruke nedkast som skal plasseres langs Nøstegaten. På grunn av de omfattende utbyggingsplanene langs Nøstegaten vil disse først bli plassert når gaten uansett må renoveres i forbindelse med etablering av nye bygg. Det er sannsynlig at det er flere år til dette skjer. Les videre