Planprogram for Berstadtomten / Dikkedokken syd

Bilde1Noen av beboerne i området får i disse dager et brev i postkassen om vedtatt planprogram for Berstadtomten / Dikkedokken syd. Brevet sendes til de som kom med merknad i høringsrunden. Det kan være litt forvirrende at det er to nesten parallelle planprosesser som pågår i området. Forskjellen på planprogram og planforslag er heller ikke helt opplagt. Så her er en kort forklaring og oppdatering for status for de to prosessene per juni 2015.

Et planprogram er en plan for hvordan konsekvensene av en utbygging skal utredes. Forslag til planprogram sendes på høring og vedtas av Byrådet.

Et planforslag er et forslag til hvordan tomten skal reguleres. Det inneholder typisk forslag til bruksområder, setter grenser for byggehøyder, utforming, ombygging av vei og mye annet. Dette forslaget blir begrunnet med de vurderinger og utredninger som er blitt gjort. Planforslaget sendes først på en offentlig høring, deretter blir det revidert, og etter eventuelle endringer blir det sendt til behandling i Bystyret.

Så til status for de to planprosessene per juni 2015.

For Kjødetomten nord for Dikkedokken ble det sendt inn et planforslag i mai, men som vi skrev for noen uker siden er forslaget enda ikke formelt sett fremmet. Selv om det ikke er en formell høring nå, har vi likevel gitt innspill til forbedring av planbeskrivelsen.

Status for Berstadtomten syd for Dikkedokken og bort til og med TV2-bygget er at planprogrammet er vedtatt. Brevet som enkelte har fått i posten denne uken er et formelt varsel om at prosessen er i gang. I den reviderte tidsplanen er det antydet at et planforslag formelt kan bli fremmet i oktober. Planprogrammet er nå offentlig og ligger på nettsidene til Bergen Kommune.

Figuren nedenfor gir en skjematisk oppsummering av prosessen for de to planprosessene så langt. NVK har etterlyst en bedre koordinering av de to planprosessene og vil fortsette å arbeide for at de to planene skal presenteres mest mulig samlet og bli behandlet parallelt i den politiske prosessen (punkt 7 til 9 i figuren).  planprosess

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *