Velforeningen følger opp planprosessene

Velforeningen har de siste ukene hatt dialog med arkitektene som arbeider med planforslaget for Dikkedokken (Kjødetomten). Status for planen er at det er sendt inn et planforslag til Bergen Kommune. Seksjon for private planer har gitt en tilbakemelding om hvordan planbeskrivelsen må bearbeides. Dette er vanlig praksis. Det betyr imidlertid at forslaget formelt sett ikke er blitt fremmet, og at planbeskrivelsen kan bli endret før den blir lagt ut på høring. Vi håper at dette ikke skjer før til høsten. Selv om det ikke er en ordinær høringsrunde nå, har vi sendt en rekke kommentarer til forslaget som er sendt inn. I denne omgang har dette handlet om faktafeil, ting som er uklart og hvordan konsekvensene av planen er vurdert. Vi etterspør en rekke nye vurderinger og grundigere analyser før planen blir sendt inn på nytt. Se lenke til brevet under.

Bilde1Når det gjelder planprosessen for området syd for Dikkedokken (til og med TV2-bygget) ser det ut til at denne vil bli presentert etter sommeren. Vi har i denne sammenheng etterlyst en bedre koordinering av de to planprosessene og arbeider for at de to planene skal presenteres mest mulig samlet og bli behandlet parallelt i den politiske prosessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *