Overgang til bossnett for alle husstander på Nøstet

Våren 2016 gikk de fleste beboerne på vestsiden av Nordnes over til å bruke bossnettet. Unntaket var omtrent 150 hus. De fleste av disse ligger mellom Skottegaten/Nedre Strangehagen og Nøstegaten, planen er at disse skal bruke nedkast som skal plasseres langs Nøstegaten. På grunn av de omfattende utbyggingsplanene langs Nøstegaten vil disse først bli plassert når gaten uansett må renoveres i forbindelse med etablering av nye bygg. Det er sannsynlig at det er flere år til dette skjer.

NKV har i den forbindelse hatt to møter med BIR Nett. Vårt utgangspunkt var at flere beboere kontaktet oss og lurte på når de ville få tilknytning til det nye systemet. Vi fremmet ønsket om tilknytning og ba BIR vurdere en løsning hvor de som ønsket det, kunne få skifte system. Tidlig i høst informerte BIR oss om at de ønsket at alle husholdningene på Nøstet skiftet til det nye systemet – uten noen form for valgfrihet. Bakgrunnen for at de har valgt en slik løsning er todelt: For det første slipper de (og vi) at man må kjøre tømmebil inn i området. Ved valgfrihet ville det vært sannsynlig at ikke alle ville skiftet. Den viktigste årsaken er likevel at erfaringene med systemet er svært gode. Det har vist seg at det er ledig kapasitet på flere av nedkastpunktene. Dette har gitt dem mulighet til å bruke flere nedkastepunkt for å gi et tilbud til alle husstander på Nøstet. BIR sender nå (12.oktober 2016) ut brev til de berørte husstandene. I brevet står det oppgitt hvilket nedkast du skal bruke.

Det er fremdeles meningen at det skal bygges flere nedkast langs Nøstegaten. Frem til dette skjer vil en del beboere få noe lengre gangavstand til nedkastet sitt enn det som er planlagt når systemet er bygget ut i Nøstegaten. NVK har formidlet til BIR Nett at det sannsynligvis er slik at enkelte vil bli glade for denne løsningen, mens andre vil synes at det er for langt å gå. Dersom du mener at løsningen er urimelig bør du ta kontakt med BIR og be om tildeling av et nedkast som er nærmere ditt hus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *