Nabolagsmøte om utvikling av Dikkedokken Syd (Berstad/TV2-tomten)

Berstad Eiendom og Rambøll inviterer naboer og andre interesserte til et informasjonsmøte om utvikling av området fra Dikkedokken til og med TV2-bygget. Møtet avholdes tirsdag 10.januar kl. 19.00-21.00 i Studio Bergen, Carte Blanche bygget (Nøstegaten 119).
Møtet arrangeres i forkant av at de sender inn forslag for reguleringsplan for dette området. Målsetningen er å informere om hva som er planlagt og gi mulighet for å påvirke planen.

NVK har hatt en god dialog med Berstad og Rambøll og sender ut invitasjonen på vegne av dem. Vi oppfordrer alle interesserte til å stille på møtet. I løpet av høsten er planene for denne tomten blitt videreutviklet.

Dette er tenkt som et informasjons og innspillsmøtet for nabolaget. Når det endelige forslaget til reguleringsplan er sendt inn vil Bergen Kommune legge den ut på offentlig ettersyn og høring. Alle berørte vil da få mulighet til å gi skriftlige tilbakemeldinger på forslaget til reguleringsplan. Vi regner med at dette vil skje i løpet av mars/april 2017.

Vi minner om at det er to pågående planprosesser i områder. For en oversikt over hva som har skjedd og hva som er status for begge prosessene – se denne oversikten pr. oktober 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *