Månedlige arkiver: mai 2015

Illustrasjon på planlagte bygninger hentet fra forslaget til reguleringsplan.

Illustrasjon på planlagte bygninger hentet fra forslaget til reguleringsplan.

Det pågår for tiden to private reguleringsplaner for utbygging av sjøfronten mellom TV2 bygget og kulturhuset på USF Verftet. Planen for området nord for Dikkedokken ble sendt inn 27.mai. Planen er pr. idag (31.mai) ikke lagt ut på høring og det er opp til fagetaten å bestemme om og når dette skjer. Les videre