Månedlige arkiver: april 2016

Dugnad og grilling lørdag 7.mai

Nøstet, Verftet og Klosteret Velforening inviterer alle naboer til felles dugnad lørdag 7. mai. Vi rydder, luker, koster og planter i våre nærområder. Fellesområder trenger også at det tas et tak! Bor du ved et offentlig bed kan du få refundert utgifter til jord og blomster. Ta kontakt om du har spørsmål. Hageavfall fra dugnaden hentes av Grønn Etat og
kan settes følgende 3 steder:

► Nedre Strangehagen ved rosebedet
► Klosteret vis-a-vis Klosterhagen hotell
► Nøstegaten vis-a-vis Bjørgeboden

Etter dugnaden samles alle som har lyst til grilling på Verftsplassen kl 18. Vi tenner opp felles tønnegrill, så ta med hele familien, grillmat og drikke og kom!

Over 100 merknader til planforslag for Dikkedokken Nord

15.mars var det frist for å gi merknader til planforslaget for Dikkedokken Nord (Kjødetomten). Det kom inn rundt 120 merknader. Det er merknader fra mange enkeltpersoner, lag og foreninger, svært mange kulturaktører. Også Byantikvar og Byrådsavdeling for kultur har kritiske merknader. 120 merknader er betydelig mer enn hva som er vanlig for slike forslag og blir lagt merke til av byens politikere.

NVK fortsetter å følge planprosessene tett. Nå i vår arbeider vi også for å gjøre byens politikere kjent med våre synspunkter på disse planforslagene. Nettsiden blir oppdatert så snart det er fremdrift i saken(e).