Månedlige arkiver: mars 2016

Husk å sende merknad til planforslag for Dikkedokken

Har du husket å sende kommentar til planforslaget for Dikkedokken (Kjødetomten)? Fristen er i morgen – 15.mars – ved midnatt. Du kan enkelt sende merknadene dine via skjema på nettsiden til Bergen kommune (Boks med «merknad nede til høyre): https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-133251
 
Du kan også sende en e-post til postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no
(merk den gjerne med «Merknad til plansak 201333746)
 
Lurer du på hva du skal skrive? Vi oppfordrer alle til å si sin meneing om planen, men dersom du trenger inspirasjon så har vi lagt ut noen av velforeningens hovedpunkter her:

Les videre