Månedlige arkiver: februar 2016

Nabolagsmøte avholdt – powerpoint lagt ut

nabolagsmøteVelforeningen har hatt nabolagsmøte om planforslaget for Dikkedokken. Rundt 70 personer og stort engasjement. Mange gode innspill og meninger om forslaget og utvikling av området. Vi takker for alle innspill og tar det med oss i det videre arbeidet. Det er viktig at engasjementet blir oversatt i handling – gi kommentarer til planforslaget, ring en politiker du kjenner, skriv en kronikk og snakk med naboen. Høringsfristen er 15.mars – send inn i dag! Powerpointen som ble brukt under møte er lagt ut nedenfor. Fin oppsummering for deg som ikke kunne være tilstede – og kanskje til inspirasjon for å gi dine egne kommentarer.

 

Planforslag sendt på høring – nabolagsmøte 29.februar

Illustrasjon hentet fra planforslaget

Illustrasjon hentet fra planforslaget

Etter en lang periode uten fremdrift i de private planforslagene er forslaget som gjelder Dikkedokken nord (Kjødehallene) lagt ut til offentlig ettersyn. Det er første skritt i prosessen frem mot politisk vedtak i saken. Merknader fra berørte naboer, kommunale instanser (Kulturminnemyndigheter, Trafikketaten, etc.) og andre gir grunnlag for å revidere planforslaget. Sammen med høringen er det lagt ut et fagnotat. Dette er det et viktig dokument fordi det representerer seksjon for private planer (i Bergen Kommune) sin vurdering av planforslaget. De har en rekke kritiske kommentarer, både til endring av vei, byggehøyder og kvaliteten på byrommene. Alle sakens dokumenter kan du lese her (fagnotatet nest øverst i høyre hjørne): https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-133251

Høringsfristen er 15.mars. Velforeningen vil arrangere nabolagsmøte om saken mandag 29.februar, klokken 19 i Sardinen på USF Verftet.