Kontaktinformasjon for graving og montering av fiber

Utbyggingen av fibernett på Nøstet, Klosteret og Verftet er i gang. Dette er et stort prosjekt hvor flere firma samarbeider om gjennomføring. For å sikre at beboerne vet hvem de skal kontakte ved spørsmål/tilbakemeldinger legger vi ut kontaktinformasjon til de ulike aktørene:

  • Graveentrepenør er HD Maskin. Firmaet står for all graving i området, samt skilting o.l. Brosteinsarbeidet vil bli utført av deres underentrepenør, Gravdal AS. Kontaktperson for dette arbeidet: Morten Tveita Jensen, Mob: 92629971, e-post: morten@hdmaskin.no
  • Montering av fiber utføres av Mohto AS. De vil stå for bygging av fibernettet samt utføre de innvendige installasjonene. Motho vil systematisk jobbe seg gjennom området og vil ha god dialog med grunneiere og kunder. Kontaktperson:  Ståle Handal, Mob: 45406064, e-post: handal@motho.no
  • Prosjektleder Bergen Fiber: Bente Opheim Liseth, Mob: 92697262, e-post: bente.liseth@bergenfiber.no
  • Informasjon om fiberprosjektet finner du her: http://nvk-vel.no/?page_id=324