Månedlige arkiver: juni 2019

Nå blir det fibernett på Nøstet!

Velforeningen har arbeidet aktivt med saken våren 2019. Bergen fiber besluttet i slutten av august 2019 å tilby fiber i hele området. Les mer om hvordan du kan bestille fiber og få mer informasjon om prosjektet her.

Oppdatert juni 2020: Byggestart var i starten av februar 2020. Utbygging innebærer graving for plassere rør som føres frem til hver bolig. Fiberen blir så trukket (blåst) og de som har bestilt fiber får den installert. Berørte kunder blir varslet direkte før arbeidet starter i området hvor man bor. Per juni 2020 er store deler av området lengst mot nord ferdig utbygget. Graving/Montering pågår for fremdeles lengre syd (mot klostergarasjen/Nøstegaten). Dersom du lurer på hvor fiberkabelen er plassert i gaten hvor du bor, eller lurer på hvor det er planlagt å ta den inn i huset ditt kan du kontakte Bergen fiber på Salg@bergenfiber.no eller telefon 55127200. Du kan da få tilsendt kartutsnitt for din bolig.