Gatehospital i Skottegaten 16 – merknadsfrist 8.januar

Frelsesarmeen planlegger å bygge om Skottegaten 16 til et gatehospital. Et gatehospital er et tilskudd til det offentlige helsevesenet og gir et somatisk helsetilbud til rusavhengige som av ulike grunner ikke kan få hjelp på et vanlig sykehus. Det er planlagt 14 sengeplasser.

skottegaten16Forslaget om å lage et gatehospital i Skottegaten har blitt møtt med sterke reaksjoner fra de nærmeste naboene. Mange er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette tilbudet vil få for bomiljøet. I følge Frelsesarmeen vil hospitalet være organisert slik at de som skal få behandling blir kjørt til og hentet fra sykehuset. Gjennomsnittlig liggetid er rundt 14 dager. Det er viktig å merke seg at dette er et helsetilbud for rusavhengige. Det er ikke snakk om avrusning men et sted hvor man kan få tilpasset medisinsk behandling. Dette er alså et helt annet tilbud enn Straxhuset på Damsgård. Det er et lukket helsetilbud hvor de som skal få behandling blir henvist fra det offentlige helsevesenet. Frelsesarmeen har et tilsvarende tilbud i Oslo og hevder at dette ikke har vært til sjenanse for naboer. Mange naboer er likevel bekymret.

NVK har vært i dialog med de involverte arkitektene og prosjektleder hos Frelsesarmeen. Frelsesarmeen må søke Bergen Kommune om lov til bruksendring og fasadeendring, Det er nå sendt ut et nabovarsel til de nærmeste naboene. Etter dialog med tiltakshaver er vi enig om å invitere alle naboer som føler seg berørt av tiltaket til å komme med merknader. Vi har også fått utvidet merknadsfristen til 8.januar. Hele varselet kan du laste ned her: Nabovarsel_gatehospital_Skottegaten_16

Merknader skal sendes til: Regine Velde i Vikanes Bungum arkitekter: velde@vikanes-bungum.no

NVK har foreslått at de mest engasjerte naboene til Skottegaten 16 tar initiativ til en systematisk informasjonsinnsamling om hvordan naboene til gatehospitalet i Oslo opplever dette tilbudet. Tanken med dette er å få innsikt i hvilke erfaringer naboer til hospitalet i Oslo har hatt. Dette vil være vesentlig å få frem i merknader til byggesaksbehandlingen i Bergen. Ta gjerne kontakt med oss på styret@nvk-vel.no dersom du vil bidra med dette. Frelsesarmeen har også inviterte naboer som har mulighet til dette til å komme besøk på gatehospitalet de driver i Oslo. Dersom noen ønsker å dra på besøk, ta kontakt med oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *