Nabolagsmøte om utvikling av Dikkedokken Syd (Berstad/TV2-tomten)

Berstad Eiendom og Rambøll inviterer naboer og andre interesserte til et informasjonsmøte om utvikling av området fra Dikkedokken til og med TV2-bygget. Møtet avholdes tirsdag 10.januar kl. 19.00-21.00 i Studio Bergen, Carte Blanche bygget (Nøstegaten 119).
Møtet arrangeres i forkant av at de sender inn forslag for reguleringsplan for dette området. Målsetningen er å informere om hva som er planlagt og gi mulighet for å påvirke planen. Les videre

Overgang til bossnett for alle husstander på Nøstet

Våren 2016 gikk de fleste beboerne på vestsiden av Nordnes over til å bruke bossnettet. Unntaket var omtrent 150 hus. De fleste av disse ligger mellom Skottegaten/Nedre Strangehagen og Nøstegaten, planen er at disse skal bruke nedkast som skal plasseres langs Nøstegaten. På grunn av de omfattende utbyggingsplanene langs Nøstegaten vil disse først bli plassert når gaten uansett må renoveres i forbindelse med etablering av nye bygg. Det er sannsynlig at det er flere år til dette skjer. Les videre

Dugnad og grilling lørdag 7.mai

Nøstet, Verftet og Klosteret Velforening inviterer alle naboer til felles dugnad lørdag 7. mai. Vi rydder, luker, koster og planter i våre nærområder. Fellesområder trenger også at det tas et tak! Bor du ved et offentlig bed kan du få refundert utgifter til jord og blomster. Ta kontakt om du har spørsmål. Hageavfall fra dugnaden hentes av Grønn Etat og
kan settes følgende 3 steder:

► Nedre Strangehagen ved rosebedet
► Klosteret vis-a-vis Klosterhagen hotell
► Nøstegaten vis-a-vis Bjørgeboden

Etter dugnaden samles alle som har lyst til grilling på Verftsplassen kl 18. Vi tenner opp felles tønnegrill, så ta med hele familien, grillmat og drikke og kom!

Over 100 merknader til planforslag for Dikkedokken Nord

15.mars var det frist for å gi merknader til planforslaget for Dikkedokken Nord (Kjødetomten). Det kom inn rundt 120 merknader. Det er merknader fra mange enkeltpersoner, lag og foreninger, svært mange kulturaktører. Også Byantikvar og Byrådsavdeling for kultur har kritiske merknader. 120 merknader er betydelig mer enn hva som er vanlig for slike forslag og blir lagt merke til av byens politikere.

NVK fortsetter å følge planprosessene tett. Nå i vår arbeider vi også for å gjøre byens politikere kjent med våre synspunkter på disse planforslagene. Nettsiden blir oppdatert så snart det er fremdrift i saken(e).

Husk å sende merknad til planforslag for Dikkedokken

Har du husket å sende kommentar til planforslaget for Dikkedokken (Kjødetomten)? Fristen er i morgen – 15.mars – ved midnatt. Du kan enkelt sende merknadene dine via skjema på nettsiden til Bergen kommune (Boks med «merknad nede til høyre): https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-133251
 
Du kan også sende en e-post til postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no
(merk den gjerne med «Merknad til plansak 201333746)
 
Lurer du på hva du skal skrive? Vi oppfordrer alle til å si sin meneing om planen, men dersom du trenger inspirasjon så har vi lagt ut noen av velforeningens hovedpunkter her:

Les videre

Nabolagsmøte avholdt – powerpoint lagt ut

nabolagsmøteVelforeningen har hatt nabolagsmøte om planforslaget for Dikkedokken. Rundt 70 personer og stort engasjement. Mange gode innspill og meninger om forslaget og utvikling av området. Vi takker for alle innspill og tar det med oss i det videre arbeidet. Det er viktig at engasjementet blir oversatt i handling – gi kommentarer til planforslaget, ring en politiker du kjenner, skriv en kronikk og snakk med naboen. Høringsfristen er 15.mars – send inn i dag! Powerpointen som ble brukt under møte er lagt ut nedenfor. Fin oppsummering for deg som ikke kunne være tilstede – og kanskje til inspirasjon for å gi dine egne kommentarer.