Kategoriarkiv: Planprosesser

Ny høring for planforslag for Dikkedokken syd – nabolagsmøte 9.november kl 17.30 & høringsfrist 21.november

Planprosessen for Dikkedokken syd (også omtalt som Berstadtomten og Nøstegaten) går sakte fremover. Prosessen startet i 2014 og planen var på høring i 2018 – se historisk oversikt her).

Det er nå lagt ut et revidert planforslag med høringsfrist 21.november. De reviderte dokumentene er tilgjengelig her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/nostegaten-begrenset-horing

Utbygger har invitert til et eget nabolagsmøte for å informere om prosessen. Møtet blir holdt tirsdag 9.november kl 17.30 i resepsjonen til tidligere TV2 – Nøstegaten 72. Det er opprettet et eget facebookarrangement for dette: https://www.facebook.com/events/4582726048455925

NVK oppfordrer alle berørte naboer til å sette seg inn i det reviderte planforslaget. De mest vesentlige justeringene er oppsummert av utbygger i notatet «Beskrivelse av endringer i planforslag etter offentlig ettersyn i 2018»

NVK leverte i 2018 en omfattende merknad til hvilke krav vi mener bør stilles til planen. Styret har enda ikke diskutert justeringene som nå er gjort, men vil også denne gang komme med en merknad til saken. En viktig utvikling er at Bergen kommune nå har vedtatt at det skal etableres et Kulturkvartal på USF, og har kjøpt tomten på nordsiden av Dikkedokken for å sikre at dette blir realisert de neste årene: BT oppslag om tomtekjøpet

Planforslag for Nøstegaten sendt på høring

Det har i flere år blitt arbeidet med to reguleringsplaner langs Nøstebukten. Planen for arealet fra og med Tv-2 bygget til og med Dikkedokken er nå lagt ut på offentlig ettersyn. Naboer som i følge loven er berørt, vil bli varslet direkte. Her finner du lenke til alle dokumentene i saken og informasjon om hvordan du gir merknad til saken. Fristen er 20.februar. NVK arrangerer  nabolagsmøte om planforslaget på Nordnes bydelshus tirsdag 13.februar fra klokken 19:00.

Les videre