Nå blir det fibernett på Nøstet!

Velforeningen har arbeidet med saken våren 2019. Bergen fiber besluttet i slutten av august å tilby fiber i hele området, les mer om hvordan du kan bestille fiber eller få mer informasjon om prosjektet her.

24.september ble det holdt et informasjonsmøte om utbyggingen i samarbeid med Bergen fiber. Detaljplanleggingen for hvor og hvordan kabelen skal plasseres pågår nå. Enkelte beboere kan også bli kontaktet dersom Bergen fiber trenger informasjon om hvordan kabelen best kan plasseres. Vi vil også poste mer informasjon/plankart og detaljer om tidsplan når dette er klart.