Siste nytt fra planfronten (september 2019)

Siden 2013 har det gått to prosesser for å revitalisere sjøfronten fra TV2-bygget til kulturhuset USF. Velforeningen gir deg oppdatert status på de to prosessene.

Dikkedokken nord (tomten fra Dikkedokken til USF: Bystyret har vedtatt at dette området skal utvikles til et kulturkvartal. Planen om å bygge boliger på denne tomten er derfor avvist av bystyret. Tomten er fremdeles ikke eid av Bergen kommune og det pågår så vidt vi vet en prosess slik at transformasjon til kulturkvartal kan skje. Flere detaljer om denne prosessen finner du her.

Dikkedokken syd (arealet fra og med TV2 bygget til og med Dikkedokken): Det ble fremmet et privat planforslag som hadde høringsfrist i januar 2018. Det kom en rekke merknader, og Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelse til planforslaget. Detaljer, forklaring på den videre prosessen og lenke til merknader finner du her. Det har ikke skjedd noe formelt nytt med denne planen siden januar 2018.

Tiltakshaver arbeider imidlertid videre med å revidere forslaget sitt, slik at innsigelsen kan frafalles og saken gå videre til politiske behandling. Som del av denne prosessen legges det også frem foreløpig idéskisser som grunnlag for diskusjonen med Bergen kommune og Fylket. Disse skissene er altså ikke formelle forslag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *