Kategoriarkiv: Planprosesser

Nabolagsmøte om utvikling av Dikkedokken Syd (Berstad/TV2-tomten)

Berstad Eiendom og Rambøll inviterer naboer og andre interesserte til et informasjonsmøte om utvikling av området fra Dikkedokken til og med TV2-bygget. Møtet avholdes tirsdag 10.januar kl. 19.00-21.00 i Studio Bergen, Carte Blanche bygget (Nøstegaten 119).
Møtet arrangeres i forkant av at de sender inn forslag for reguleringsplan for dette området. Målsetningen er å informere om hva som er planlagt og gi mulighet for å påvirke planen. Les videre

Over 100 merknader til planforslag for Dikkedokken Nord

15.mars var det frist for å gi merknader til planforslaget for Dikkedokken Nord (Kjødetomten). Det kom inn rundt 120 merknader. Det er merknader fra mange enkeltpersoner, lag og foreninger, svært mange kulturaktører. Også Byantikvar og Byrådsavdeling for kultur har kritiske merknader. 120 merknader er betydelig mer enn hva som er vanlig for slike forslag og blir lagt merke til av byens politikere.

NVK fortsetter å følge planprosessene tett. Nå i vår arbeider vi også for å gjøre byens politikere kjent med våre synspunkter på disse planforslagene. Nettsiden blir oppdatert så snart det er fremdrift i saken(e).

Husk å sende merknad til planforslag for Dikkedokken

Har du husket å sende kommentar til planforslaget for Dikkedokken (Kjødetomten)? Fristen er i morgen – 15.mars – ved midnatt. Du kan enkelt sende merknadene dine via skjema på nettsiden til Bergen kommune (Boks med «merknad nede til høyre): https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-133251
 
Du kan også sende en e-post til postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no
(merk den gjerne med «Merknad til plansak 201333746)
 
Lurer du på hva du skal skrive? Vi oppfordrer alle til å si sin meneing om planen, men dersom du trenger inspirasjon så har vi lagt ut noen av velforeningens hovedpunkter her:

Les videre

Nabolagsmøte avholdt – powerpoint lagt ut

nabolagsmøteVelforeningen har hatt nabolagsmøte om planforslaget for Dikkedokken. Rundt 70 personer og stort engasjement. Mange gode innspill og meninger om forslaget og utvikling av området. Vi takker for alle innspill og tar det med oss i det videre arbeidet. Det er viktig at engasjementet blir oversatt i handling – gi kommentarer til planforslaget, ring en politiker du kjenner, skriv en kronikk og snakk med naboen. Høringsfristen er 15.mars – send inn i dag! Powerpointen som ble brukt under møte er lagt ut nedenfor. Fin oppsummering for deg som ikke kunne være tilstede – og kanskje til inspirasjon for å gi dine egne kommentarer.

 

Planforslag sendt på høring – nabolagsmøte 29.februar

Illustrasjon hentet fra planforslaget

Illustrasjon hentet fra planforslaget

Etter en lang periode uten fremdrift i de private planforslagene er forslaget som gjelder Dikkedokken nord (Kjødehallene) lagt ut til offentlig ettersyn. Det er første skritt i prosessen frem mot politisk vedtak i saken. Merknader fra berørte naboer, kommunale instanser (Kulturminnemyndigheter, Trafikketaten, etc.) og andre gir grunnlag for å revidere planforslaget. Sammen med høringen er det lagt ut et fagnotat. Dette er det et viktig dokument fordi det representerer seksjon for private planer (i Bergen Kommune) sin vurdering av planforslaget. De har en rekke kritiske kommentarer, både til endring av vei, byggehøyder og kvaliteten på byrommene. Alle sakens dokumenter kan du lese her (fagnotatet nest øverst i høyre hjørne): https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-133251

Høringsfristen er 15.mars. Velforeningen vil arrangere nabolagsmøte om saken mandag 29.februar, klokken 19 i Sardinen på USF Verftet.

 

Planprogram for Berstadtomten / Dikkedokken syd

Bilde1Noen av beboerne i området får i disse dager et brev i postkassen om vedtatt planprogram for Berstadtomten / Dikkedokken syd. Brevet sendes til de som kom med merknad i høringsrunden. Det kan være litt forvirrende at det er to nesten parallelle planprosesser som pågår i området. Forskjellen på planprogram og planforslag er heller ikke helt opplagt. Så her er en kort forklaring og oppdatering for status for de to prosessene per juni 2015. Les videre

Illustrasjon på planlagte bygninger hentet fra forslaget til reguleringsplan.

Illustrasjon på planlagte bygninger hentet fra forslaget til reguleringsplan.

Det pågår for tiden to private reguleringsplaner for utbygging av sjøfronten mellom TV2 bygget og kulturhuset på USF Verftet. Planen for området nord for Dikkedokken ble sendt inn 27.mai. Planen er pr. idag (31.mai) ikke lagt ut på høring og det er opp til fagetaten å bestemme om og når dette skjer. Les videre