Kategoriarkiv: Årsmøter

Årsmøtet flyttes til høsten 2020

Normalt har Velforeningen årsmøte på våren. Vi har våren 2020 avventet utviklingen av Covid-19. Selv om det nå er blitt lettet litt på restriksjonene har styret valgt å utsette årsmøtet til høsten 2020. Vi tar sikte på å gjennomføre dette i august/september forbindelse med et møte om et aktuelt tema som kan være av interesse for beboerne i området. Dersom du har innspill kan styret kontaktes på styret@nvk-vel.no.

Vi minner om grønt-avtalen, at velforeningen har egen fellesgrill og ønsker alle en god, trygg og solfylt sommer.

Årsmøte 2019

Tirsdag 2.april klokken 19.30 avholder NVK årsmøte. Møtet holdes i Nordnes Bydelshus, 2.etasje, møterom 2 og 3.

Alle beboere i området er hjertelig velkommen!
Vi vil gjerne ha nye styremedlemmer. Valgkomiteen består av Truls Larsen og Cathrine Gravdal. Ta gjerne kontakt med Truls på trulslarsen@msn.com.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer
  3. Godkjenning av årsmelding – Les meldingen
  4. Godkjenning av regnskap for NVK
  5. Godkjenning av regnskap for Grøntavtalen
  6. Orienteringssaker – åpen diskusjon og innspill fra naboer
  • Pågående planprosesser
  • Andre saker de fremmøtte ønsker å ta opp

7. Valg av styremedlemmer