Torsdag 27.april klokken 20 inviterer NVK til årsmøte i bydelshuset

Torsdag  27.april klokken 20 inviterer NVK til årsmøte i bydelshuset, 2.etasje møterom 1-3.

I tillegg til behandling av formaliteter legger vi opp til en  orientering om pågående planprosesser og mulig etablering av gatehospital i Skottegaten. Planforslaget for tomten syd for Dikkedokken (Berstadtomten) er under innsending, og det er mulig at dette er legges ut på offentlig ettersyn før årsmøtet avholdes. I så fall er det mulig at vi «oppgraderer» årsmøtet til et informasjonsmøte om dette planforslaget. Det skal også velges nytt styret i velforeningen. Vi trenger flere engasjerte styremedlemmer! Vil du være med? Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Jan Jenssen på hild-kv@online.no

Vi byr på kaffe.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Godkjenning av årsmelding
 4. Godkjenning av regnskap for NVK og Grønt-avtalen
 5. Orienteringssaker (med diskusjon og innspill fra naboer)
  1. Pågående planprosesser
  2. Gatehospitalet i Skottegaten
 6. Valg av styremedlemmer
 7. Eventuelt

Saksdokumenter_årsmøtet 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *