Siste nytt fra planfronten (januar 2019)

Velforeningen fortsetter å følge opp planprosessene på Nøstet. Planen for Dikkedokken nord er nå til behandling hos Byrådet. I januar har vi hatt møte med Ann-Elisa Tryti og presentert vårt syn på planen.I høst ba bystyret om at Bergen kommune kjøper tomten nord for Dikkedokken og etablerer et kulturkvartal / utvider USF. Byrådet vurderer nå dette spørsmålet sammen med det planforslaget som er laget for tomten. I presentasjonen vi ga til byråden har velforeningen konkludert med at en utvidelse av USF er å foretrekke fremfor det planforslaget som er sendt inn. Samtidig har vi lagt vekt på at hensynet til bomiljøet må veie tungt i utviklingen av området. Viktige grep som vi argumenterer for er å legge begrensninger på unødvendig biltrafikk (slik som drosjer til konserter), at nye hus tilpasses områdets spesielle karakter og at man gjør en vurdering av området som helhet siden det er snakk om to planprosesser.

Velforeningen vet ikke hva byrådet velger å gjøre, men vurderer det som sannsynlig at Bergen kommune vil kjøpe den aktuelle tomten. Vi tror også at dette vil bli avklart før sommeren 2019.

Når det gjelder den andre planprosessen, for Dikkedokken syd, arbeider nå tiltakshaver med å endre forslaget sitt. Det kom mange merknader til planen, samt en formell innsigelse fra fylkeskommunen på utfylling i sjø. De håper å kunne sende planen inn til behandling før sommeren, men erfaringsmessig har disse prosessene ofte tatt lang tid.

Vi kommer tilbake med informasjon så snart det skjer noe nytt i disse sakene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *