Planforslag for Dikkedokken oversendt Byrådet

Planforslaget for Dikkedokken nord (Kjødetomten) er nå oversendt Byråden. Men det er fremdeles uklart om tomten vil bli brukt til boliger eller kjøpt opp av Bergen kommune og brukt til kulturformål

Juni 2020: Dette er en gammel sak. Tomten er nå vedtatt brukt til kulturformål. Se en mer oppdatert redegjørelse her

Som de fleste vet er det to private planforslag under arbeid. Samlet berører planene sjøfronten fra og med det gamle TV2-bygget til og med kulturhuset USF. Planen for området nord for Dikkedokken er nå oversendt fra seksjon for private planer til Byrådet. Neste steg i denne prosessen er at Byrådet skal vurdere om de skal anbefale forslaget for Bystyret. De kan også komme med sine egne forslag. Saken er spesiell fordi en rekke kulturaktører ønsker at den skal kjøpes av Bergen Kommune og bli brukt kulturformål. Byantikvaren har også argumentert for en slik løsning. Høsten 2016 fattet Bystyret et vedtak hvor de ber Byrådet om å vurdere kjøp av tomten. Dette spørsmålet er fremdeles uavklart. Fagnotatet sier at dette planforslaget må avvises dersom området skal brukes til kulturformål. Dersom man velger å akseptere planforslaget foreslår det en rekke justeringer. Blant de viktigste justeringene i prosessen siden det opprinnelige forslaget i 2016 er:

  • Veien er foreslått uendret slik den er i dag.
  • Høyde og omfanget av bygningene er redusert, til dels betydelig.
  • Parkeringsområdet er betydelig redusert, fagetaten foreslår å fjerne dette helt og at man lager en felles løsning med parkering på nabotomten i sør.
  • I tillegg er det gjort en rekke andre justeringer i planen, men hovedgrepet fra forslagsstiller er det samme.

Det er fremdeles uavklart hva som vil bli de samlede virkningene av de to planforslagene i området. Det arbeides med å justere planforslaget for Dikkedokken syd /Berstadtomten, men det er ikke avklart når det blir fremdrift i den saken. NKV følger opp begge planforslagene og vil argumentere for at Byråden må tenke helhetlig i hvordan området utvikles videre.

Styret i NVK opplever at det har vært delte meninger i nabolaget om bruk til kulturformål. Dette skyldes ikke minst de svært negative erfaringene med Nøstet Panorama, hvor utbygger fikk lov å øke byggehøyden mot lovnader om å leie ut til Teatergarasjen i de lokalene hvor det i dag er dagligvareforretning. Samtidig er det mange som ønsker seg at de eksisterende bygningene blir tatt i bruk til kulturformål slik de er eller etter mindre oppgraderinger. Dette vil kunne styrke kulturtilbudet i bydelen og gi en mer spennende utvikling av området enn store boligblokker. Styret i NVK vurderte dette spørsmålet når vi sendte merknad til kulturarenaplanen i august 2018.  Hovedbudskapet er at kulturformål kan fungere godt – og bedre enn planforslaget – så lenge man tar hensyn til områdets karakter og at bygningene ligger nærmere boliger enn USF. Les hele merknaden vår her.

Vi legger ut de viktigste dokumentene i det reviderte planforslaget for Dikkedokken Nord  nedenfor (lenker til PDF filer, noen av dem er store).

2 kommentarer til “Planforslag for Dikkedokken oversendt Byrådet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *