Oppdatering i saken om gatehospital i Skottegaten

Det er lenge siden vi har kommet med oppdatering i saken om Skottegaten 16 og Frelsesarméens planer om å opprette gatehospital der. Frelsesarméen søkte våren 2017 om bruksendring av bygningens 1. etg. fra barnehage til gatehospital, samt om å få bruke 2. etg. til samme formål. Søknaden ble avslått, men Frelsesarmeen har klaget på vedtaket. Vi oppsummerer hva som har skjedd og legger ut alle relevante dokumenter i saken.

Frelsesarméens planer fikk stor oppmerksomhet og motstand fra beboere i området. Mange sendte merknader til Frelsesarméens søknad. Etter initiativ fra beboerne tok også NVK kontakt med byrådspartiene. Resultatet ble et møte med byrådspartienes gruppeledere 7. april. Foruten flere av de mest berørte naboene og representant fra NVK deltok Rune Bakervik (gruppeleder AP), Trygve Birkeland, (gruppeleder KrF) Idun Bortne (gruppeleder V), og Geir Steinar Dale (leder komite for miljø og byutvikling AP).

Beboerne holdt et innlegg hvor vi løftet frem merknadene som var innsendt og kom med alternative løsninger til saken. Manus for innlegget finner du i listen over dokumenter under. Tilbakemeldingen fra gruppelederne fra AP, V og KrF var entydige. De forsto problematikken, var enige i at Skottegaten 16 er en dårlig plassering for et slikt tilbud. Gruppelederne var enige om at de ville oppfordre Byrådet for å aktivt hjelpe Frelsesarméen med å finne alternative lokaler for et gatehospital i Bergen.

Samme dag som dette møtet ble avholdt kom fagetatens avslag på frelsesarméens søknad. Også fagetaten vurderte i sin begrunnelse for avslaget at prosjektet kan ha negative konsekvenser for  bomiljøet  og at søknad om bruksendring til gatehospital bryter med formålet med reguleringsplanen (Lenke til dokumentet finner du under).

Frelsesarméen har anket avslaget. Det betyr at saken kommer til politisk klagebehandling i byrådet. Frelsesarméen hadde et møte med byrådet i vår, men vet ikke utfallet av dette møtet. NVK sendte i forkant et notat til byrådet og deres politiske rådgivere slik at også våre argumenter kunne bringes til forhandlingsbordet. Vi har ikke fått tilbakemelding på status i den videre prosessen. Vi vet heller ikke når saken kommer til politisk behandling.

Saksdokumentene for de ekstra interesserte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *